O mnie

MARTA LIBUDZIC

- nauczyciel, wykładowca 

- trener personalny fitness w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych                                       060

- organizator imprez w Polsce i Stanach Zjednoczonych

- prezenter fitness

- instruktor aerobik, step, coreboard

- instruktor, trener i prekursor Nordic Walking w Ostrowie Wielkopolskim

- nauczyciel akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- założyciel Akademii Aktywnego Dziecka

- współtwórca  projektów unijnych

- trener, instruktor Amazonek 

- instruktor aerobiku dla dzieci tzw. Kidsaerobik 

- organizator półkolonie dla dzieci na sportowo

- trener i instruktor terapii tańcem – instruktor choreoterapii   

- instruktor i prekursor Pilates w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu

MartaFit.pl

- instruktor odnowy biologicznej

- masażysta        

- instruktor Wellness

- instruktor relaksacji 

- trener personalny fitness

- instruktor Tańca Towarzyskiego

- trener i instruktor Aerobik +50

- nauczyciel i instruktor Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- starszy inspektor BHP

- organizator imprez, wypoczynku, rajdów, wycieczek, obozów sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych

- imprez dla dzieci, oprawa

Promuję życie w stylu fit.    

MartaFitZamiłowaniem do fitnessu dzielę się z innymi na wykładach, zajęciach, treningach, szkoleniach i prezentacjach. 

Stymuluję i mobilizuję swoich podopiecznych do pracy nad sobą, działania i rozwoju w celu uzyskania wewnętrznej harmonii w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej.

Na swoich zajęciach kładę nacisk na efektywność, wydajność i poprawną technikę. Efektem czego jest radykalna poprawa samopoczucia ćwiczących poprzez zabawę, ekspresję, wszechstronny trening ciała i integrację grupy.

Siła mojego charakteru, indywidualność, chęć tworzenia, twórczość, dominacja, śmiałe pomysły, dar przekonywania, charyzma i wybitne zdolności przywódcze pomagają mi od zawsze w zjednywaniu ludzi. 

Z natury jestem dynamiczna, cechuje mnie spontaniczność i skłonność do ryzyka. 

Permanentnie dążę do rozwoju i samorealizacji.   

 

 

  • Facebook
  • GoldenLine
  • LinkedIn
  • YouTube