fbpx

TRENING FIZYCZNY

Trening fizyczny w postaci gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ma za zadanie

 •  korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego 

 • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,

 •  doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Ze względu na stwierdzone potrzeby dzieci: (potwierdzone przez lekarza specjalistę) praca na zajęciach z gimnastyki koncentruję się wokół dzieci: 

–  z wadami kręgosłupa

– z wadami stóp

– z dziećmi z nadwagą

Prowadząc zajęcia skupiam się na tym by każdorazowo:  

– mobilizować ćwiczących do wysiłku,

– odpowiednio uatrakcyjniać zajęcia przez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów

–  współpracować na bieżąco z rodzicami (oraz pośrednio z lekarzem)

Celem działania korekcyjnego jest wyrobienie wytrzymałości siłowej grup mięśniowych, które długotrwale wpłyną na utrzymanie prawidłowej postawy ciała w różnych warunkach życia.

 

Niezwykle waśnie jest także angażowanie rodziców w wykonywanie ćwiczeń z dziećmi w domu.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: 

Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają  różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.

Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę dziecka, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ćwiczenia fizyczne dla dzieci – Trening fizyczny

Jako rodzic codziennie patrzysz na swoje dziecko, uśmiechasz się i nie możesz wyjść z podziwu. Niezwykła dynamika rozwoju naszych dzieci sprawia, że czujemy się szczęśliwymi rodzicami.

Codziennie obserwujesz zmiany jakie zachodzą w Twoim dziecku. Są to zmiany fizyczne, mentalne oraz niesamowita szybkość uczenia się poprzez naśladowanie najbliższych i powtarzanie.

Pewnie zastanawiasz się czy to co się dzieje z Twoją Pociechą jest naturalne, prawidłowe?

Może zamiast wydawać tysiące złotych na pomoc z zewnątrz bądź sam Rodzicem Terapeutą dla swojego dziecka!!

Bo kto może lepiej znać Twoje dziecko od Ciebie?

Pomyśl?

Ucz się bycia RODZICEM!!

Jesteś wsparciem, autorytetem i ekspertem dla swojej Pociechy.

Chcesz być dumny ze swojego dziecka tak samo jak Dziecko z Ciebie!!

Obserwuj, rozmawiaj, analizuj, okazuj prawdziwe  emocje i baw się razem z dzieckiem w domu lub na świeżym powietrzu w różnych warunkach środowiska i otoczenia.

Ucz swoją pociechę życia poprzez zabawę. Przecież nie ma nic piękniejszego od odkrywania naturalnej radości z poznawania siebie.

Pamiętaj, że koncentrując uwagę na swoim dziecku –  wzmacniasz je!!trening fizyczny

TRENING FIZYCZNY, RUCH jest przejawem życia. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak powietrza i pożywienia.

Ćwiczenia fizyczne są szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia.

“Głód ruchu” jest właśnie podświadomym wyrazem chęci zaspakajania tej potrzeby.

Dlatego aktywność winna być rozwijana już od najmłodszych lat.

Ograniczenie aktywności ruchowej jest zagrożeniem, gdyż opóźnia rozwój ruchowy i fizyczny dziecka. Może również źle wpływać na jego psychikę. Dziecko mniej sprawne ruchowo już w wieku przedszkolnym bywa izolowane przez rówieśników, bo psuje zabawę. Odsunięcie od zabaw z rówieśnikami utrudnia proces uspołeczniania.

Dlatego szczególną rangę przypisuje się obecnie na całym świecie aktywizacji ruchowe współczesnego dziecka, z uwagi na funkcje stymulujące, adaptacyjne czy też kompensacyjne i korekcyjne.

Funkcja stymulacyjna.

Dziecko w ruchu jest pobudzone, poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę. Rozwija swoją samodzielność. Zabawy i ćwiczenia w grupie uczą zachowań prospołecznych a tym samym dziecko podporządkowuje się obowiązującym normom i zasadom.

Aktywność ruchowa wpływa na rozwój charakteru i osobowości.0101

Funkcja adaptacyjna.

Aktywność ruchowa dziecka ma rozwinąć zdolności przystosowania organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i materialnych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego.

Funkcja kompensacyjna

Kompensacja to inaczej wyrównywanie. Ruch jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma za zadanie zrównoważyć bilans bodźców działających na młody organizm. Ma wyrównać niekorzystne działanie takich bodźców, jak np.: telewizja, komputer. Wpływając na ożywienie organizmu aktywność fizyczna ma przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych.

Funkcja korekcyjna

 

Funkcja korekcyjna (naprawcza) musi być wykorzystywana w tych przypadkach, gdy trzy wymienione wyżej funkcje wychowania fizycznego okażą się niedostatecznie skuteczne, gdy działania profilaktyczne, jakie pełni kompensacja, okażą się niewystarczające.

Pamiętajmy więc, że aktywność ruchowa dziecka to ważny element:

– prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów,

-rozwijania funkcji i wydolności organizmu,

– tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała,

– przystosowanie do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym

– zapobieganie chorobom,

– rozwoju psychicznego i społecznego,

– terapii wielu zaburzeń i chorób.

Zadaniem rodziców oraz nauczycieli- wychowawców jest mobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywności, gier sportowych, jazdy na rowerze, wycieczek górskich, pływania. Daje to dziecku dobre samopoczucie, rozładowuje stres, przeciwdziała agresji.

Wygrać życie może tylko człowiek składający się z ciała i ducha, istota zdrowa, rozumna i wolna. Wiemy, że w zdrowym ciele żyje zdrowy duch, że wychowanie fizyczne, sport ma służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, ma wychowywać, jednoczyć ludzi.

My jako rodzice jesteśmy współodpowiedzialni za zdrowy styl życia

naszych dzieci, co zwiększa szansę na dobry start młodych ludzi w dorosłe życie.

 

 

Ćwicząc na świeżym powietrzu czujesz się lepiej

TRENING PERSONALNY DLA KOBIET

Odczuwasz potrzebę wytchnienia, przestrzeni, wolności, świeżego powietrza, wiatru we włosach, oddechu pełną piersią, widoku pięknej natury, spokoju, zapachu drzew i kwiatów, śpiewu ptaków? ?

Jeśli tak, to wyjdź  z domu i uśmiechnij się do życia  a ono uśmiechnie się do Ciebie 🙂  

Jesteś Kobietą świadomą, dojrzałą, która zna swoje potrzeby i potrafi wymagać nie tylko od innych ale przede wszystkim od siebie.

Na co dzień dbasz o dzieci, męża, rodziców, dom, pracę. Dajesz z siebie wszystko i wciąż myślisz o potrzebach innych.

A kiedy przyjdzie czas na Ciebie???

Dziś? Jutro? Za miesiąc? Jak skończysz remont? Czy kiedy zrobisz awans w pracy?

Hmmmm?.

Ciekawe kiedy ktoś o Tobie wreszcie pomyśli, zatroszczy się, zadba?…

Dziś już się nie powtórzy?.

Przestań już myśleć, analizować, szukać wymówek!!

Co z Tobą??

Niech Radość Życia będzie Twoją pasją.

 Dzięki czemu staniesz się lepszą wersją siebie, co pozwoli Ci być lepszą matka.

Bądź przykładem i autorytetem dla swojego dziecka – pokaż mu jak ważna jesteś nie tylko dla niego, ale również dla samej siebie.

Im większą wartością będziesz dla siebie, tym większy szacunek będziesz wzbudzać w oczach innych.

Bo kiedy kobieta jest szczęśliwa, to cieszy się cały jej świat

Pozytywne zmiany Twojego ciała zmienią Twoje życie, które nagle okaże się atrakcyjne, przyjemne i pełne lekkości..

Chcesz to przekonaj się sama i wyjdź wreszcie z czterech ścian!!

The New York Time’s donosi, że według najnowszym badań  aktywność fizyczna na świeżym powietrzu przynosi więcej korzyści dla zdrowia niż trening w przewidywalnych warunkach siłowni lub klubu fitness.

Te same badania wskazują, iż biegając na zewnątrz w naturalny sposób pracują nasze stawy i mięśnie, ponieważ teren jest o wiele bardziej zróżnicowany, czego nie jest w stanie oddać na przykład zmiana nachylenia kąta na bieżni.

Dodatkowo badania Narodowego Instytutu Zdrowia w USA (National Institutes of Health) wykazują, że pokonując ten sam dystans na świeżym powietrzu, spalamy więcej kalorii niż w siłowni. 

Naukowcy potwierdzają, że aktywność fizyczna na świeżym powietrzu przynosi nie tylkolepsze efekty fizyczne, takie jak sprawność i wytrzymałość, ale również niesamowicie pozytywne samopoczucie psychiczne. Co więcej, sprawdzono że osoby ćwiczące na zewnątrz są o wiele bardziej wytrwałe w treningach niż ci, którzy ćwiczą w zamkniętych pomieszczeniach.

 Przebywanie na zewnątrz da Ci również świetną okazję do poznania nowych ludzi, z podobną pasją, zainteresowaniami, bądź podobnymi umiejętnościami.

Korzyści wynikające z treningu na świeżym powietrzu mają nieoceniony wpływ na nasze życie i otwierają horyzonty nie tylko fizyczne ale również mentalne.

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, ze poziom zadowolenia po ćwiczeniach na świeżym powietrzu jest ogromny. Systematyczny trening na świeżym powietrzu poprawia nasz stan psychofizyczny, któremu towarzyszy witalność, entuzjazm, wzrasta poczucie własnej wartości, spada poziom napięcia i zmęczenia.

Trening fizyczny na łonie natury jest jedyny, niezastąpiony i zaspokaja naturalne potrzeby zdrowotne Twojego organizmu.

Ogromna dawka powietrza dotlenia cały Twój organizm,  pobudza wszystkie układy, narządy, tkanki, komórki?

Przebywanie na świeżym powietrzu oprócz bezpośredniego kontaktu z naturalnym światłem, dostarczy Ci niezbędną do życia witaminę D.

Twoja zdolność odbierania bodźców zewnętrznych rośnie dzięki czemu zachwyca Cię otaczający świat.

Wzrok, słuch, węch, dotyk, temperatura, równowaga, propriocepcja nie tylko sprzyja Twojemu rozwojowi ale również uodparnia na choroby.

Proces hartowaniaodgrywa bardzo dużą rolę dla zdrowia. W naszych warunkach klimatycznych wskazane jest  trenowanie na świeżym powietrzu przez cały rok. IMG_4922-300x224

Pamiętaj że, nie ma złej pogody do treningu – ograniczenia są tylko w Twoim umyśle. Wystarczy przecież, że ubierzesz się odpowiednio i znajdziesz w sobie motywację do działania.

Badania wykazały, iż atutem przemawiającym za zajęciami w otwartym terenie jestczynnik niższego odsetka kontuzji, wbrew obiegowej opinii, że trening na dworze może powodować większą ilość urazów – odpowiednie obuwie znacznie ogranicza to zagrożenie. Podczas zajęć na twardym podłożu (parkiet) pięciokrotnie większa jest szansa przeciążenia stawów kolanowych i ścięgien niż w trakcie zajęć na miękkim podłożu. Częste bieganie na twardym podłożu może prowadzić do przeciążenia układu mięśniowo – stawowego objawiającego się bólami, a nawet zapaleniem okostnej – brak amortyzacji  (tutaj nie pomogą już nawet najlepsze buty).

Teraz dzięki licznym badaniom ekspertów już wiemy, że trening fizyczny na świeżym powietrzu jest lepszy od treningu na siłowni czy w klubie fitness.

Jako wieloletni instruktor i trener fitness polecam:

trening Nordic Walking

– trening na rolkach

– trening na nartach biegowych

 – trening jogging

 – trening kardiologiczny

 – trening spalania tkanki tłuszczowej

 – trening budowania masy mięśniowej

 – trening rehabilitacyjny, po urazach i kontuzjach

 – trening mamy i dziecka

Zadzwoń teraz 508 190 001 lub wyślij e-maila na adres:  kontakt.martafit@gmail.com. Skontaktuję się z Tobą.

 Zapraszam na trening personalny na świeżym powietrzu. Trening fizyczny.

 

Marta Libudzic

******************************************************************************

PODZIAŁ TRENINGÓW

Trening fizyczny: jest to specjalnie przygotowany  program ćwiczeń  fizycznych dla każdego,  ukierunkowany na:

 1. odchudzanie i redukcję tkanki tłuszczowej

 2. utratę zbędnych kilogramów,

 3. kształtowanie estetycznej, zgrabnej sylwetki,

 4. wzmacniające konkretnych partii mięśni,

 5. przybranie na masie,

 6. poprawa wydolności fizycznej

 7. likwidacja cellulitu

 8. trening zdrowy kręgosłup dla dzieci i dorosłych

 9.  trening +50

 10. trening kardiologiczny

Trening fizjoterapii i masażu: to postępowanie terapeutyczne mające na celu usuwanie oraz zapobieganie

postępowi i nawrotom dolegliwości, a także przywracanie sprawności fizycznej.

 1. zdrowe stawy

 2. jędrne ciała

 3. trening amazonek

 4. trening +50

 5. zdrowy kręgosłup

 6. w ciąży i po porodzie

 7. koordynacja i balans

 8. zdrowe dziecko

Trening mentalny: jeśli brakuje Ci motywacji do działania, chciałbyś poszerzyć sposób widzenia siebie i świata,

otworzyć swoje horyzonty myślowe, wejść na wyższy poziom swojej świadomości i działania, to będzie trening fizyczny dla

Ciebie. Jest to program wspierający rozwój ciała za pomocą treningu umysłowego.

 1. trening zmiany przekonań

 2. techniki NLP w praktyce

 3. trening relaksacyjny

 4. trening energetyczny