kurssluzbmundurowych-e1441115058873

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starających się o przyjęcie do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko, ABW, CBA) nasz Ośrodek Szkoleniowy przygotował specjalistyczne szkolenia. Proponujemy szkolenie, które pomoże przygotować się do pokonania trudnych procedur rekrutacyjnych. Przygotowujemy kompleksowo przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki procesów rekrutacyjnych do poszczególnych służb.

Cel kursu. 
Celem kursu jest wyposażenie kandydatów do pracy w strukturach służb mundurowych w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminów rekrutacyjnych.

Przebieg Kursu. 
W ramach szkolenia przewidujemy zajęcia obejmujące przygotowanie kandydatów do testów psychologicznych, do testów z wiedzy ogólnej, a także sztukę autoprezentacji. Duży nacisk zostanie położony na przygotowania kandydatów do testów sprawnościowych. Nasi wykładowcy zwrócą uwagę na kluczowe sprawy, niezbędne do pozytywnego zdania egzaminów wstępnych, wskażą na najczęstsze błędy popełniane podczas testów teoretycznych i sprawnościowych, pomogą kandydatom skutecznie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i testów psychologicznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z wieloletnim stażem.

Zajęcia ze sprawności fizycznej prowadzone są zarówno w terenie jak i na obiekcie sportowym, aby umożliwić przystosowanie się do zmiennych warunków otoczenia. Pozwalają na wielokrotne przećwiczenie toru przeszkód wymaganego przy rekrutacji. Kandydaci otrzymają zestaw wskazówek i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odpowiadających na pytanie, co powinni zrobić aby szybko poprawić swoją kondycję fizyczną i osiągnąć jak najlepszy wynik (20 godzin).

Zajęcia teoretyczne z wiedzy ogólnej pozwalają poznać historię, strukturę organizacyjną, uprawnienia, przebieg służby i inne ważne zagadnienia, a także wiedzę na temat wybranych zagadnień potrzebną do zaliczenia testu (10 godzin).

Zajęcia z psychologii zostały przygotowane na podstawie najczęstszych problemów, które mieli kandydaci w poprzednich latach podczas egzaminów. Mają one za zadanie przygotować kandydatów do badania testem psychologicznym i do rozmowy z psychologiem, nauczyć właściwego sposobu komunikacji i skutecznej autoprezentacji. Pogłębiają motywację do podjęcia służby i uczą odpowiedniego podejścia do zagrożeń wynikających ze służby (10 godzin).

Termin kursu.
Nabór na szkolenie prowadzony jest w systemie ciągłym, zajęcia rozpoczną się w najbliższym, możliwym terminie po zgłoszeniu się minimum 10 osób. Zajęcia odbywać się będą w 5-cio dniowym systemie stacjonarnym (40 godzin zajęć).

Miejsce kursu: Ostrów Wielkopolski
Koszt: Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 791,00 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) bez wyżywienia i zakwaterowania.
Dysponujemy także bazą hotelową o zróżnicowanym standardzie w cenie już od 40 pln za jeden nocleg.

Tylko teraz promocja!

Zapłać i zagwarantuj sobie 100 złotych rabatu na wakacje!
Jeśli wypełnisz kwestionariusz i wniesiesz opłatę do 20 lipca 2015 roku dostaniesz 100 złotych zniżki od ceny regularnej.
Cały 40-godzinny kurs z certyfikatem będzie kosztował Cię tylko 691 złotych!
Wyślij zgłoszenie już dziś, by zdobyć szansę na świetny i dający ogromne możliwości zawód.

Osoby, posiadające status bezrobotnego mogą występować do odpowiadającego ich miejscu zamieszkania urzędu pracy z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie prosimy pobrać z naszej strony internetowej i wysłać zeskanowaną wersję na adres e-mail: martalibudzic@wp.pl
Dodatkowe szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 519 177 247 lub 508 190 001

Leave a Reply