Ćwiczenia fizyczne

 Jako rodzic codziennie patrzysz na swoje dziecko, uśmiechasz się i nie możesz wyjść z podziwu. Niezwykła dynamika rozwoju naszych dzieci sprawia, że czujemy się szczęśliwymi rodzicami.

Codziennie obserwujesz zmiany jakie zachodzą w Twoim dziecku. Są to zmiany fizyczne, mentalne oraz niesamowita szybkość uczenia się poprzez naśladowanie najbliższych i powtarzanie.

Pewnie zastanawiasz się czy to co się dzieje z Twoją Pociechą jest naturalne, prawidłowe?

Może zamiast wydawać tysiące złotych na pomoc z zewnątrz bądź sam Rodzicem Terapeutą dla swojego dziecka!!

Bo kto może lepiej znać Twoje dziecko od Ciebie?

Pomyśl?

Ucz się bycia RODZICEM!!

 Jesteś wsparciem, autorytetem i ekspertem dla swojej Pociechy.

koloniemartafit.-300x225Chcesz być dumny ze swojego dziecka tak samo jak Dziecko z Ciebie!!

Obserwuj, rozmawiaj, analizuj, okazuj prawdziwe  emocje i baw się razem z dzieckiem w domu lub na świeżym powietrzu w różnych warunkach środowiska i otoczenia.

Ucz swoją pociechę życia poprzez zabawę. Przecież nie ma nic piękniejszego od odkrywania naturalnej radości z poznawania siebie.

Pamiętaj, że koncentrując uwagę na swoim dziecku –  wzmacniasz je!!

RUCH jest przejawem życia. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak powietrza i pożywienia.

Ćwiczenia fizyczne są szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia.

ćwiczenia dla dzieci“Głód ruchu” jest właśnie podświadomym wyrazem chęci zaspakajania tej potrzeby.

Dlatego aktywność winna być rozwijana już od najmłodszych lat- ćwiczenia dla dzieci.

Ograniczenie aktywności ruchowej jest zagrożeniem, gdyż opóźnia rozwój ruchowy i fizyczny dziecka. Może również źle wpływać na jego psychikę. Dziecko mniej sprawne ruchowo już w wieku przedszkolnym bywa izolowane przez rówieśników, bo psuje zabawę. Odsunięcie od zabaw z rówieśnikami utrudnia proces uspołeczniania.

Dlatego szczególną rangę przypisuje się obecnie na całym świecie aktywizacji ruchowe współczesnego dziecka, z uwagi na funkcje stymulujące, adaptacyjne czy też kompensacyjne i korekcyjne.

Funkcja stymulacyjna

dzieci-martafit...Dziecko w ruchu jest pobudzone, poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę. Rozwija swoją samodzielność. Zabawy i ćwiczenia w grupie uczą zachowań prospołecznych a tym samym dziecko podporządkowuje się obowiązującym normom i zasadom.

Aktywność ruchowa wpływa na rozwój charakteru i osobowości.

Funkcja adaptacyjna

Aktywność ruchowa dziecka ma rozwinąć zdolności przystosowania organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i materialnych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego.

Funkcja kompensacyjna

Kompensacja to inaczej wyrównywanie. Ruch jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma za zadanie zrównoważyć bilans bodźców działających na młody organizm. Ma wyrównać niekorzystne działanie takich bodźców, jak np.: telewizja, komputer. Wpływając na ożywienie organizmu aktywność fizyczna ma przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych.

Funkcja korekcyjna

Funkcja korekcyjna (naprawcza) musi być wykorzystywana w tych przypadkach, gdy trzy wymienione wyżej funkcje wychowania fizycznego okażą się niedostatecznie skuteczne, gdy działania profilaktyczne, jakie pełni kompensacja, okażą się niewystarczające.

160_F_53643763_Y82jvyFO77eGTXLv00lYEz91BDXtIXZhPamiętajmy więc, że aktywność ruchowa dziecka to ważny element:

– prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów,

-rozwijania funkcji i wydolności organizmu,

– tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała,

– przystosowanie do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym

– zapobieganie chorobom,

– rozwoju psychicznego i społecznego,

– terapii wielu zaburzeń i chorób.

Zadaniem rodziców oraz nauczycieli- wychowawców jest mobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywności, gier sportowych, jazdy na rowerze, wycieczek górskich, pływania. Daje to dziecku dobre samopoczucie, rozładowuje stres, przeciwdziała agresji.

Wygrać życie może tylko człowiek składający się z ciała i ducha, istota zdrowa, rozumna i wolna. Wiemy, że w zdrowym ciele żyje zdrowy duch, że wychowanie fizyczne, sport ma służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, ma wychowywać, jednoczyć ludzi.

My jako rodzice jesteśmy współodpowiedzialni za zdrowy styl życia

naszych dzieci, co zwiększa szansę na dobry start młodych ludzi w dorosłe życie.

Leave a Reply