Kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku na koloniach, półkoloniach, obozach, biwakach.

W dniach 27-28.01.2017 mamy przyjemność organizować kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kurs kierownika .

Miejsce kursu : Szkoła języków obcych i korepetycji u.Matejki 17, Ostrów Wielkopolski .

www.szkolamatejki.pl

Godziny kursu 27.01(piątek) 12:50-18:00 oraz 28.01(sobota) 9:00-15:00

Koszt kursu wychowawcy to 140zł. Koszt kursu kierownika to 120zł.

 

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat upoważniający do pracy z dziećmi i młodzieżą na wypoczynkach oraz materiały edukacyjne.

Tematyka kursu:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzież

 2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku.

 3. Planowanie pracy opiekuńczo wychowawczej i edukacyjnej.

 4. Ruch i rekreacja.

 5. Turystyka i krajoznawstwo.

 6. Zajęcia kulturalno-oś

 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.

 8. Prace społecznie uż

 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Kurs uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wymagania:

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

 Szczegóły pod nr tel 508 190 001 lub e-mail kontakt@martafit.pl    Serdecznie zapraszamy!