Gimnastyka korekcyjna dla dzieci ma za zadanie

  •  korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego 

  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,

  •  doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Ze względu na stwierdzone potrzeby dzieci: (potwierdzone przez lekarza specjalistę) praca na zajęciach z gimnastyki koncentruję się wokół dzieci: 

–  z wadami kręgosłupa

– z wadami stóp

– z dziećmi z nadwagą

Prowadząc zajęcia skupiam się na tym by każdorazowo:  

– mobilizować ćwiczących do wysiłku,

– odpowiednio uatrakcyjniać zajęcia przez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów

–  współpracować na bieżąco z rodzicami (oraz pośrednio z lekarzem)

Celem działania korekcyjnego jest wyrobienie wytrzymałości siłowej grup mięśniowych, które długotrwale wpłyną na utrzymanie prawidłowej postawy ciała w różnych warunkach życia.

 

Niezwykle waśnie jest także angażowanie rodziców w wykonywanie ćwiczeń z dziećmi w domu.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: 

Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają  różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.

Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę dziecka, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.